در مورد مهدی نصیری بیشتر بدانید.

عصر حیرت

مهدی نصیری

مهدی نصیری متولد ۱۳۴۲ در دامغان، روزنامه‌نگار و نویسنده است. وی سردبیر و مدیر مسئول هفته‌نامه صبح و روزنامه کیهان بوده و اکنون نشریه سمات را در دست انتشار دارد.  

کتاب های مهدی نصیری موجود در کتاب تریا