در مورد عاطفه سلطانی فکر بیشتر بدانید.

دعوت به مسئولیت پذیری

عاطفه سلطانی فکر

دکتر عاطفه سلطانی فر در سال  1348 در مشهد متولد شد. وی در سال 1374 از مقطع دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد و در سال 1378 از دورۀ تخصصی روانپزشکی از همان دانشگاه فارغ التحصیل شد. سپس فوق تخصصی روانپزشکی کودک، نوجوان و خانواده درمانی را از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در تهران در سال 1381 دریافت کرد. وی با اخذ رتبۀ اول بورد فوق تخصصی کشور، فلوشیپ روانپزشکی کودکان خردسال را به مدت 18 ماه در دانشگاه بریتیش کلمبیا (کانادا) گذراند. دکتر سلطانی فر در سال 2007 با مؤسسۀ واقعیت درمانی ویلیام گلسر آشنا شد و در سال 2012، گواهینامۀ رسمی واقعیت درمانی را از مؤسسۀ ویلیام گلسر کانادا دریافت کرد. اکنون به عنوان دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد همگام با مرکز آموزش واقعیت درمانی ایران به آموزش و پژوهش در زمینۀ بهداشت روانی و توسعۀ واقعیت درمانی در کشور اشتغال دارد.  

کتاب های عاطفه سلطانی فکر موجود در کتاب تریا