در مورد Henry Mintzberg بیشتر بدانید.

قصه های شب برای مدیران

Henry Mintzberg

هنری مینتزبرگ  متولد دوم سپتامبر ۱۹۳۹ در مونترال می‌باشد وی یکی از دانشمندان پرآوازه در زمینه تجارت و مدیریت است. او هم‌اکنون استاد مطالعات مدیریت در دانشگاه مک گیل در کبک می‌باشد. مینتزبرگ از سال ۱۹۶۸ تا کنون استاد مطالعات مدیریت در دانشگاه مک گیل می‌باشد.  

کتاب های Henry Mintzberg موجود در کتاب تریا