در مورد Kate Bowler بیشتر بدانید.

هر اتفاقی دلیلی دارد

Kate Bowler

کیت باولر، استاد دانشگاه و نویسنده ای انگلیسی است. باولر در لندن به دنیا آمد. او استادیار تاریخ مسیحیت در دانشکده ی الهیات دانشگاه دوک است. کتاب «هر اتفاقی دلیلی دارد» از او در فهرست پرفروش ترین کتاب های نیویورک تایمز قرار گرفته است.  

کتاب های Kate Bowler موجود در کتاب تریا