در مورد Megan Devine بیشتر بدانید.

عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست

Megan Devine

مگان م ديواين روانشناس، نویسنده و گوینده آمریکایی است. ديواين، یک مشاور و کارشناس ارتباط در غم و اندوه، بیشتر به خاطر کتاب سال 2017 خود شناخته شده است ، عيبي ندارد اگر حالت خوش نيست: دیدار با اندوه و ضرر در فرهنگی که درک نمی کند (به نظر می رسد درست است، 2017)، و برای کارهایش در پیشبرد یک رویکرد حمایت از غم و اندوه که شامل استفاده از Platitudes، مدل Kübler-Ross (نظریه 5 مرحله) و درمان اندوه به عنوان یک آسیب شناسی است.  

کتاب های Megan Devine موجود در کتاب تریا