در مورد شیخ محمد هادی متالهی بیشتر بدانید.

اسرار سلوک

شیخ محمد هادی متالهی

شیخ محمد هادی تألهی در سال ۱۲۷۹ شمسی در همدان در یک خاندان مذهبی متولد شد. پدرش شیخ مرتضی تألهی تحصیلات مقدمات علوم را نزد برادر بزرگ خود ملا محمد به پایان رسانید. سپس فقه و اصول را نزد افرادی همچون سیدعبدالمجید که از شاگردان طراز اول میرزا حسن شیرازی بود فرا گرفت و در تاریخ پنجم رجب ۱۳۴۸ درگذشت و در نجف دفن شد. پدرزن تألهی، سیدمحمد حسین کمالی (زادهٔ ۱۲۹۶ قمری-درگذشتهٔ ۱۳۴۹ قمری) است که در مشهد و در صحن عتیق دفن گردید. تألهی، سال‌ها نزد پدرش به فراگیری علوم دینی پرداخت. مدرسهٔ زنگنه همدان پایگاه تحقیق و تدریس او بود. او همچنین نزد علمائی چون میرزا علی آقا خلخالی، سید علی عرب و حیدرعلی محقق درس خواند. حواشی بر قواعد انصاری، حواشی به متاجر شیخ و شرحی بر مجموعه ملا هادی سبزواری از جمله تألیفات تألهی است.