در مورد محمد حسن علوان بیشتر بدانید.

سگ آبی

محمد حسن علوان

محمد حسن علوان نویسنده معاصر عربستانی(متولد 1979) آثار مشهور: گاه ناچیزی مرگ و سگ آبی