در مورد محمدرضا شرفی خبوشان بیشتر بدانید.

کتاب بی کتابی

محمدرضا شرفی خبوشان

محمدرضا شرفی خبوشان، متولد ۱۳۵۷، مدرس ادبیات فارسی، نویسنده و شاعر ایرانی است. وی بابت رمان بی‌کتابی جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در بخش ادبیات و نثر معاصر در دوره سی و پنجم را به دست آورد