در مورد Tina Seelig بیشتر بدانید.

کاش وقتی بیست ساله بودم می دانستم

Tina Seelig