صفحه توضیحات اعتماد به نفس بیشتر داشتن (جستارهایی برای زندگی)

اعتماد به نفس بیشتر داشتن (جستارهایی برای زندگی)

تفاوت موفقیت و شکست اغلب مربوط است به مفهومی که سیستم آموزشی استاندارد ما هرگز به آن نزدیک نمی‌شود: اعتماد به نفس. این کتاب ما را با موانع تحقق توانایی‌های‌مان آشنا می‌کند و به مسائلی می‌پردازد مثل سندرم شیادی، باطن زندگی افراد برجسته، و آنچه نیچه و مونتی و نیز دیگر فیلسوفان درباره جسارت و انعطاف‌پذیری می گویند. بیشتر ما درجاتی از اعتماد به نفس را داریم و با همان سر می کنیم، و تصور می‌کنیم داشتن آن منوط به خوش‌شانسی است، اما خلاف آن صحیح است. اعتماد به نفس مهارتی است که بر اساس تصور ما از جایگاه‌مان در جهان به دست می‌آید و می توان رموز کسب آن را آموخت.

 

۱۷,۰۰۰ تومان

با معرفی این کتاب به دوستانتان، لذت خواندن این کتاب را به اشتراک بگذارید.

Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email