صفحه توضیحات به رنگ صبر (خاطرات خانم فاطمه صدر)

به رنگ صبر (خاطرات خانم فاطمه صدر)

خانم فاطمه صدر (متولد ۱۳۲۱ شمسی) همسر و دخترعموی شهید صدر و خواهر امام موسی صدر است و این کتاب اولین کتاب فارسی درباره خاطرات همسر شهید صدر است.
این کتاب ۵۶۰ صفحه، حدود ۳۵۰ صفحه اش خاطرات خانم صدر است و پیوست ۲۱۰ صفحه ای دارد از اسناد و تصاویر.
سبک کتاب گفتگومحور هست و بصورت گفتگو تدوین شده و عین گفتگوها پیاده شده واقعی و مجازی محقق در ایران و عراق و لبنان چند جلسه با راوی نشسته و گفتگو کرده.
در سه فصل: زندگی در خانه پدری. زندگی مشترک در نجف. وقایع و رویدادها.
پیش تر در فضای عربی کتاب “وجع الصدر و من وراء الصدر ام جعفر” خاطرات ایشان بود که ایشان راضی نبود و اجازه ترجمه به فارسی نداد و ممکن است ترجمه این کتاب، بعدها، نهایتا با اصلاحات فراوان از سوی این ناشر منتشر شود.

 

۷۵,۰۰۰ تومان

با معرفی این کتاب به دوستانتان، لذت خواندن این کتاب را به اشتراک بگذارید.

Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email