صفحه توضیحات کتاب افسانه باران

کتاب افسانه باران

افسانه باران، مجموعه ای است شامل ۱۲ داستان که اول بار سال ۱۳۸۲  از سوی همین انتشارات منتشر شد و هم اکنون برای هشتمین بار منتشر و راهی بازار نشر شده است. داستان های آن شامل شهر صبور، حساب پس انداز، افسانه باران، عقیق، شادی های از دست رفته، برخورد، کنگره جانوران، حکایت عبرت انگیز آن سه ماهی، رابطه، آنها برای چه برمی گردند، تسلیم شدگان و آن سوی تسلیم در مجموعه حاضر، هر یک از این دوازده داستان فضای درونی خاص خود را دارند، اما به حقیقت اگر در داستانها یا گزیده داستان ها بنگریم شاهد درونمایه و تم واژه ای مشترکیم که اگر چه در برخی از داستانها ماهرانه پشت الفاظ نویسنده مخفی شده اما در بعضی موارد داستانی آنقدر رونمایانده می شود که شامل اجزای نوشتاری اصلی جملات و حتی کلید واژه های داستان می شود. پرداخت به این دستمایه مشترک یعنی «خیانت» با بررسی نوع داستان نویسی دهه های فوق و حتا فیلم ها و نمایشنامه ها و سایر گونه های ادبی و اجتماعی که به نوعی مبتلابه اجتماع و ادبیات آن روزگار بوده است شاید به خاطر اصل اجتماع پسندی کتاب و داستانها بوده است و ابراهیمی نیز خود را از قاعده نویسندگان هم عصرش که خود را با بستر جامعه یکی می دانند خارج نمی دیده و نمی دانسته و دست به خلق اثری با این مضمون و محتوا زده است. هر دوازده داستان؛ جز داستان دوم – حساب پس انداز – دارای نما ساخت داستانند. که البته به این صراحت به کار بردن کلمه داستان هم درباره بعضی از داستان های مجموعه حاضر جای بحث دارد.

 

۲۲,۰۰۰ تومان

با معرفی این کتاب به دوستانتان، لذت خواندن این کتاب را به اشتراک بگذارید.

Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email