صفحه توضیحات کتاب راز و رمز استدلال و مجاب کردن دیگران

کتاب راز و رمز استدلال و مجاب کردن دیگران

موضوع: فلسفی
چرا گاهی قادر به مجاب کردن یک فرد نیستید؟ چرا نمی توانید نظری که به آن اطمینان دارید به شخصی اثبات کنید؟ اگر تا به حال با خود این فکرها را کرده اید، پس این کتاب را بخوانید. نکته مهمی که ما اغلب آن را فراموش می کنیم اهمیت شخصیت مقابل و طرز ارائه استدلال هایمان برای پذیرش آن است. این کتاب در مورد استدلال و مجاب کردن دیگران اسراری را افشا می کند که تا به حال در زندگی و در هیچ کتابی نیافته اید. در این کتاب راز و رمز مجاب کردن دیگران را به صورت سازماندهی شده می خوانید. از طریق این کتاب شما می توانید با توسل به نشانه های ظاهری و با روشی بسیار ساده به شخصیت مخاطب تان پی ببرید و همچنین راهکارهای بی نظیری را یاد بگیرید. زمانی واقعا حق با شماست ولی مستأصل شده اید و نمی توانید به هیچ طریقی شخص مقابل تان را مجاب کنید، با توسل به راهکارهای این کتاب بدون آن که مخاطب متوجه شود او را به کاری که می خواهید ترغیب می کنید.

 

۲۱,۰۰۰ تومان

با معرفی این کتاب به دوستانتان، لذت خواندن این کتاب را به اشتراک بگذارید.

Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email