صفحه توضیحات کتاب حماسه ملی ایران

کتاب حماسه ملی ایران

موضوع: نقد ادبی

یکى از معروف‌ترین کارهاى خاورشناسان در ادبیات ایران بحث دقیق و پرمغزى است که تئودور نولدکه Theodor NIldekeخاورشناس معروف آلمانى به‌عنوان «حماسه ملى ایران» Das Iranische Nationalepos کرده و نخست در مجلد دوم کتابى به‌نام «اساس زبان‌شناسى ایران» Grundriss Dar Iranischen Philologie که در دو مجلد به سال‌هاى ۱۸۹۵ـ۱۹۰۴ در اشتراسبورگ Strassburgچاپ شده در صحایف ۱۳۰ـ۲۱۱ انتشار یافته و سپس جداگانه در مجلد مخصوصى در برلن و لایپزیگ به سال ۱۹۲۰ منتشر شده و پس از آن ل.باگدانو L. Bagdanov خاورشناس روسى مقیم هندوستان ترجمه انگلیسى آن را به عنوان “the Iranian National NIldeke’s Epic” در بمبئى به سال ۱۹۳۰ انتشار داده است. این مبحث از روزى که انتشار یافته معتبرترین و جامع‌ترین بحث درباره حماسه‌هاى ملى ایران و شاهنامه فردوسى به‌شمار رفته و همه کسانى که در این زمینه‌ها بحث کرده‌اند بدان نظر داشته‌اند.
این کتاب بهترین و معتبرترین مجموعه تحقیقاتى است که خاورشناسان اروپایى تا سى سال پیش درباره فردوسى و شاهکار جاودانى او کرده‌اند. در آن زمان هنوز دانشمندان ایران راه و روش تحقیق جدید را درست فرانگرفته و در این کار ورزیده و آزموده نشده بودند و بسیارى از تحقیقات مهمى که ایشان کرده‌اند هنوز انتشار نیافته بود. وانگهى فردوسى و آثار او زمینه بسیار وسیعى براى کاوش و جستجوهاى علمى است و سالیان دراز پویندگان و جویندگان در این دریاى پهناور شناور خواهند بود و باز دُرّ ناسفته از آن بیرون خواهند کشید.

 

۱۵,۰۰۰ تومان

با معرفی این کتاب به دوستانتان، لذت خواندن این کتاب را به اشتراک بگذارید.

Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email