صفحه توضیحات کتاب موقف

کتاب موقف

این کتاب روایتگر ماجرای دعبل است، حکایت جوانی شاعر پیشه و عاشق که به خواسته معشوق می رود تا شاعری شود با کلامی برنده و محکم، و شعرهایی بسراید تا به دعبل خزایی مبدل شود. او سرانجام با آن چه که از جان کلامش برمی آید با وجود بعد مسافت موقف امام هشتم می شود و در وصف پیامبر و فرزندانش آن چنان شعر می گوید که چون شمشیر به دستان در خدمتشان در می آید.

 

۲۰,۰۰۰ تومان

با معرفی این کتاب به دوستانتان، لذت خواندن این کتاب را به اشتراک بگذارید.

Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email