صفحه توضیحات کتاب نفحات نفت

کتاب نفحات نفت

موضوع: اقتصاد

نفت همان دولت است و دولت همان نفت

رضا امیرخانی نویسنده ای پایبند به اصول خود است. با این همه، آثار داستانی و حتی غیرداستانی او با استقبال شگفت اقشار گوناگون خوانندگان روبه رو شده اند. شاید راز علاقه ی مردم، در صداقتی باشد که با قلم هنرمندانه ی او عجین است.

شنیده ام که ستاره ی دریایی اگر بازوش زیر سنگ گیر بیافتد، از خیر بازو می گذرد و آن را قطع می کند. اما این مال وقتی است که ستاره بیم داشته باشد از خطر… دولت تا نفت دارد، خطری تهدیدش نمی کند! و این گونه، اقتصاد دولتی و مدیر سه لتی ساخته می شود.

مدیر نفتی چیزی به اسم افق در ذهن اش وجود ندارد. وقتی ارزیابی وجود نداشته باشد، حرکت بی معنا می شود و وقتی حرکت بی معنا شد، افق نیز.

 

۳۵,۰۰۰ تومان

با معرفی این کتاب به دوستانتان، لذت خواندن این کتاب را به اشتراک بگذارید.

Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email