صفحه توضیحات کتاب ص خ و ر

کتاب ص خ و ر

موضوع: رمان

پسری همراه با پدر مبارز خود که علیه شرارت شیاطین می جنگد، در یک باغ ویلا زندگی می کند. او که برای ورود به اتاقک مرموز باغ که مجوز حضور در آن فقط برای پدر از جانب ملک اعظم صادر شده، بسیار کنجکاو است، با خارج شدن پدر از خانه به مدت دو روز، زمینه را برای سرک کشیدن مهیا می بیند، اما با شفاف و مواج شدن آینه ی کدر و مرموز هال و ظاهر شدن هیأت یک زن درون آن، کنجکاوی اش فروکش می کند. زن میان آینه به او می گوید که با مخفی نگه داشتن این راز از دیگران و نجاتش از طلسم آینه، هرکاری که بخواهد برایش می کند. راه نجات مرجل این است که پسر راه و رمز قدرت را از پدرش بیاموزد و به یک مبارز تبدیل شود.

 

۴۵,۰۰۰ تومان

با معرفی این کتاب به دوستانتان، لذت خواندن این کتاب را به اشتراک بگذارید.

Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email