صفحه توضیحات با رشته محبتت به کجا می کشی مرا؟ لطف خدا، یادمون نره (طعم شیرین خدا 4)

با رشته محبتت به کجا می کشی مرا؟ لطف خدا، یادمون نره (طعم شیرین خدا 4)

نا امیدی از خداوند از جمله بزرگترین گناهان است. از طرفی هم امید به خدا به معنای سبک شمردن گناهان نیست.
این کتاب سعی دارد با توضیح کامل بحث «حسن ظن به خدا» امید به خدا را در ذهن مخاطب زنده کند. و به این نکته می پردازد که «مومن بین خوف و رجاست»

 

۱۹,۰۰۰ تومان

با معرفی این کتاب به دوستانتان، لذت خواندن این کتاب را به اشتراک بگذارید.

Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email