صفحه توضیحات با شکر شکرت شیرین می شود کامم؛ بنده شاکر خدا باشیم ( طعم شیرین خدا 5 )

با شکر شکرت شیرین می شود کامم؛ بنده شاکر خدا باشیم ( طعم شیرین خدا 5 )

کتاب حاضر، در ادامه ۴ جلد دیگر از مجموعه «طعم شیرین خدا»، با موضوع شکر گزاری فراهم شده است.
این کتاب به اهمیت شکر گزاری پرداخته است، و بیان می کند که برای شکر گزاری باید نعمت های الهی را یاد آور شد.
در این کتاب راه های یادآوری همیشگی نعمت های خدا هم بیان شده است.
با این کتاب از مجموعه «طعم شیرین خدا» می توانیم بنده شاکر خدا باشیم.

 

۲۰,۰۰۰ تومان

با معرفی این کتاب به دوستانتان، لذت خواندن این کتاب را به اشتراک بگذارید.

Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email