در مورد انتشارات ابرار معاصر بیشتر بدانید.

انتشارات ابرار معاصر
مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی تهران در سال 1379 به همت جمعی از دانش‌پژوهان و کارشناسان مسائل بین‌المللی و منطقه‌ای با اخذ مجوز از وزارت ارشاد اسلامی (به شماره ثبت 12843) تأسیس گردید. انتشارات مؤسسه تهران نیز از اوایل سال 1380 (به شماره ثبت 5/4878) فعالیت خود را آغاز کرد. حوزه های فعالیت: 1.مسائل استراتژیک 2. امنیت ملی و بین المللی 3.روابط بین الملل و علوم سیاسی 4.مطالعات منطقه ای و کشورها 5.روابط و سیاست خارجی ج.ا.ایران 6.اقتصاد سیاسی و بین المللی
کتاب های انتشارات ابرار معاصرموجود در کافه کتاب تریا.