در مورد انتشارات آرما بیشتر بدانید.

۱۰چیزی که از آن متنفرم
انتشارات آرما
«اردشیران. اردشیر دارو. مرماهوس (تحفه‌ی حکيم مؤمن) و آن گیاهی باشد خوشبوی لیکن بسیار تلخ». این‌ها معانی‌ای است که در لغت‌نامه‌ی دهخدا برای واژه‌ی «آرما» ذکر شده است. اما در نامگذاری نشر آرما، این معانی مدنظر نبودند. بلکه آرما برای مؤسسانش، «آرمان»ست که ناتمام مانده است. آرمانی که مؤسسان و مسئولان این انتشارات به آن باور دارند و همین باور و دغدغه، زمینه‌ساز آن شد تا در سال 1388، با سرمایه‌گذاری شخصی خود این مرکز انتشاراتی را پایه‌گذاری کنند.
کتاب های انتشارات آرماموجود در کافه کتاب تریا.