در مورد انتشارات بوستان کتاب بیشتر بدانید.

حکمت هنر
انتشارات بوستان کتاب
کتاب، چراغِ همیشه آویخته از سقف بلند فرهنگ و شاخصِ مهم در ارزیابی توسعة همه جانبه است. نویسندگان و ناشران برآنند تا این چراغ را پرفروغ نگه دارند و امر توسعه را به پیش ببرند. مؤسسه بوستان کتاب نیز با هدف رونق‌بخشی به فضای فرهنگ اسلامی و تبیین و گسترش خردمندانه وحی و ارزش‌های انقلاب اسلامی در سال 1361 تأسیس شد اهداف و موضوعات کاری: ـ تأکید بر قرآن و آموزه‌های وحیانی گسترش میراث اهل‌بیت (ع) ـ ترویج خردگرایی ـ پرورش ذوق عرفانی توجه به تعلیم و تربیتِ کاربردی حفظ اصالتِ متدولوژی اجتهاد ـ احیای میراث گذشتگان پاسخ به شبهات عقیدتی تاریخ اسلام ادبیات و هنر
کتاب های انتشارات بوستان کتابموجود در کافه کتاب تریا.