در مورد انتشارات کوله پشتی بیشتر بدانید.

اعزام مجدد
انتشارات کوله پشتی
ناشر برترین كتابهاى ادبى، هنرى و تاريخى  
کتاب های انتشارات کوله پشتیموجود در کافه کتاب تریا.