در مورد انتشارات اطلاعات بیشتر بدانید.

شرح و ساده نویسی گلستان سعدی
انتشارات اطلاعات
مؤسسهٔ اطلاعات مؤسسه‌ای ایرانی‌ست که در زمینهٔ نشر کتاب، نشریه، روزنامه، و صنعت چاپ فعالیت دارد. این مؤسسه صاحب‌امتیاز قدیمی‌ترین روزنامهٔ ایران یعنی روزنامهٔ اطلاعات است.انتشارات مؤسسهٔ اطلاعات، بیش از ۶۵۰ عنوان کتاب منتشر کرده‌است.
کتاب های انتشارات اطلاعاتموجود در کافه کتاب تریا.