در مورد انتشارات افق بیشتر بدانید.

آینه های ناگهان
انتشارات افق
نشر افق در سال ۱۳۶۹ تأسیس شد و تا ۱۲ سال کتاب‌هایی اغلب برای کودک و نوجوان منتشر می‌کرد. از سال ۱۳۸۱ افق فعالیت خود را با انتشار ادبیات بزرگسال گسترش داد و تا امروز نزدیک به 1500 عنوان کتاب به جامعه‌ی فرهنگی تقدیم کرده است.
کتاب های انتشارات افقموجود در کافه کتاب تریا.