در مورد انتشارات سایه سخن بیشتر بدانید.

ازدواج بدون شکست (حل معمای ازدواج با تئوری انتخاب)
انتشارات سایه سخن
نتشارات سایه‏ سخن در سال 1389 با طرح و اندیشه ‏ای نو پا به عرصۀ فرهنگی کشور نهاد و همواره کوشیده است در راستای رسالت و وظیفۀ خود به منظور توسعۀ فرهنگ کتابخوانی و توزیع کتاب‏ های مفید و کیفی رضایت شما همراهان فرهیخته را مد نظر قرار دهد. در این قلمرو، همواره توجه به روانی و صحت ترجمه، دقت در امر ویرایش، حروف‏چینی و کیفیت برجستۀ چاپ از اهداف اصلی این انتشارات بوده است. همکاری فعال با استادان برجستۀ دانشگاه، دانشجویان، معلمان و مدیران مؤسسات و شرکت‏ های گوناگون موجب رشد روزافزون انتشارات در بستر علم و فرهنگ شده است. آثار فرهنگی و کارهای سترگی که از این رهگذر به جامعۀ فرهنگی و دانشگاهی کشور تقدیم شده است گواه صادقی بر این مدعای افتخارآفرین است.
کتاب های انتشارات سایه سخنموجود در کافه کتاب تریا.