در مورد انتشارات سوره مهر بیشتر بدانید.

اربعین جهانی دیگر
انتشارات سوره مهر
شرکت انتشارت سوره مهر به‌عنوان متولی انتشارات حوزه هنری و به‌عنوان محل بروز آثار تولیدی حوزه هنری عهده‌دار کلیه امور مربوط به برنامه‌ریزی، طراحی محتوا، تولید فنی، انتشار و توزیع کتاب و نشریات و سایر محصولات فرهنگی ـ هنری این حوزه می‌باشد.
کتاب های انتشارات سوره مهرموجود در کافه کتاب تریا.